Informacja – rozstrzygnięcie konkursu

Powiększ obraz

Dotyczy konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań RTG na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Bochni prowadzonych na podstawie skierowań.

Do pobraniaProtokół Komisji Konkursowej SPGZOZ