Informacja – rozstrzygnięcie konkursu

Powiększ obraz

Dotyczy konkursu ofert na udzielnie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG oraz opisów dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Bochni.

Do pobraniaProtokół Komisji Konkursowej SPGZOZ