IKP czyli Internetowe Konto Pacjenta

Powiększ obraz

Internetowe Konto Pacjenta to internetowa aplikacja, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób odnajdziemy informacje o swoich danych medycznych takich jak:

  • wystawionych receptach i skierowaniach,
  • wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych oraz udzielonych Ci świadczeń w ramach NFZ.
Ponadto takie konto daje nam jako Pacjentom wiele nowych możliwości:
  • otrzymanie recept niezbędnych do kontynuacji swojego leczenia bez konieczności wizyty u lekarza,
  • otrzymanie recept od pielęgniarki lub położnej zarówno po osobistym badaniu jak i po konsultacji telemedycznej, na odległość.
  • upoważnienie innej osoby do dostępu do Twoich danych medycznych lub informacji o stanie Twojego zdrowia,
  • a wkrótce będzie można sprawdzić i pobierać swoją pełną dokumentację medyczną.
Dostęp do Internetowego Konta Pacjenta jest możliwy za pomocą Profilu Zaufanego lub za pomocą konta ZIP

Więcej informacji na stronie: https://pacjent.gov.pl/