Aktualności

Jednocześnie informujemy, że Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni posiada Certyfikat Akredytacji od 2019 roku i co 3 lata dokonuje przeglądu w zakresie wszystkich standardów określonych przez Ministra Zdrowia.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dokonuje oceny jakości świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Akredytacja jest potwierdzeniem kompetencji podmiotu (jednostki certyfikującej wyroby, usługi, osoby, systemy), laboratorium (badawczego, wzorcującego, etc.), jednostki inspekcyjnej, do działań w określonym zakresie.

Akredytacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej według standardów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia potwierdza, że placówka medyczna spełnia wysokie standardy jakościowe i skupia się na bezpieczeństwie pacjenta oraz poprawie jakości usług medycznych.

Z przyjemnością informujemy, że Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni z dniem 15 luty 2024  został wpisany na listę jednostek akredytowanych w zakresie prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Co oznacza, iż w SPGZOZ w Bochni, będzie możliwość zatrudnienia lekarzy w ramach rezydentury, podczas której lekarz tzw. kierownik specjalizacji będzie prowadził szkolenie specjalizacyjne. Należy pamiętać, że lekarz w trakcie specjalizacji w pełni wykonuje zawód lekarza.

Akredytacja została przyznana przez Zespół Ekspertów d/s Programów Specjalizacji i Akredytacji przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Do góry

Jakość obsługi naszych pacjentów jest dla nas bardzo ważna!

Prosimy o wypełnienie ankiety

ANKIETA