Kontakt

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni

Adres:
ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32- 700 Bochnia
tel. 14 611 56 30
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl

Tutaj jesteśmy