Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów „Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni”

1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni, który reprezentowany jest przez Dyrektor – Katarzynę Kupisz ”, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: spgzozbochnia@pro.onet.pl lub telefonując pod numer: 14 6115630 / Możesz również skontaktować się
z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych – Małgorzatę Pląder pisząc na adres: spgzozbochnia@pro.onet.pl lub telefonując pod numer: 14 6115630
2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni, który reprezentowany jest przez Dyrektor – Katarzynę Kupisz ”, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: spgzozbochnia@pro.onet.pl lub telefonując pod numer: 14 6115630 / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych – Małgorzatę Pląder, pisząc na adres: spgzozbochnia@pro.onet.pl lub telefonując pod numer: 14 6115630
2. Twoje dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Ciebie zgodą.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Klauzula informacyjna dotycząca osób ewidencjonowanych w rejestrze korespondencji

1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni, który reprezentowany jest przez Dyrektor – Katarzynę Kupisz ”, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: spgzozbochnia@pro.onet.pl lub telefonując pod numer: 14 6115630 / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych – Małgorzatę Pląder, pisząc na adres: spgzozbochnia@pro.onet.pl lub telefonując pod numer: 14 6115630
2. Twoje dane przetwarzane są w celu w którym zostały podane i w celu prowadzenia rejestru poczty wychodzącej i przychodzącej. Rejestr poczty wychodzącej i przychodzącej realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.* W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów „Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni”

1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni, który reprezentowany jest przez Dyrektor – Katarzynę Kupisz ”, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: spgzozbochnia@pro.onet.pl lub telefonując pod numer: 14 6115630 / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych – Małgorzatę Pląder, pisząc na adres: spgzozbochnia@pro.onet.pl lub telefonując pod numer: 14 6115630
2. Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji umowy. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa.
6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.