SPGZOZ

Dyrektor: mgr Katarzyna Kupisz

p.o. Dyrektora ds. Lecznictwa: lek. med. Radosław Borek

Główny Księgowy: mgr Marzena Prus-Bugayska

Specjalista: mgr Małgorzata Oziomek

Specjalista ds. kadr i płac: mgr Barbara Gajli

Inspektor ds. administracyjno-biurowych:  mgr inż. Dominika Pachołek

 


Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochnia działa od 1 stycznia 1999 r.-  na mocy uchwały Rady Gminy Bochnia Nr II/11/98 z dnia 2 grudnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Jest wpisany jest do Rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego (Nr R-WM/355) oraz zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego (Nr 0000036605). Działa on w oparciu o ustawę o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2015.618) oraz obowiązujące Rozporządzenia a także Uchwały Rady Gminy Bochnia.

Szczegółowy zakres i sposób funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnego w Bochni regulują: Uchwała Nr XII/114/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni oraz Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni z dnia 24.02.2016r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni. Siedzibą zakładu jest budynek Urzędu Gminy w Bochni (wejście od strony parkingu).

SPGZOZ realizuje bezpłatne świadczenia medyczne i pielęgniarskie w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni, w ramach którego funkcjonuje Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapczycy wraz z 6 filiami –  zabezpiecza opiekę medyczną dla około 16 tysięcznej populacji mieszkańców Gminy Bochnia.

W strukturach Zakładu działają:

mapa osrodki spgzoz bochnia