Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Powiększ obraz

Samodzielny  Publiczny Gminny Zakład  Opieki Zdrowotnej w Bochni zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

  2. Oferta na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.

  3. Szczegółowe warunki konkursu ofert.