Zaproszenie do składania ofert

Powiększ obraz

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, hormonalnych i mikrobiologicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Punkt poboru materiałów do badań  –  Gminne Ośrodki Zdrowia w Łapczycy, Bogucicach, Cikowicach, Pogwizdowie, Proszówkach, Siedlcu, Stradomce

Do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

Załącznik nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert – Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 4 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert – Umowa o wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, hormonalnych i mikrobiologicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej