Bezpłatne leki dla seniorów

Powiększ obraz

18 marca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza bezpłatne leki dla osób po 75. roku życia.

Seniorzy to część społeczeństwa, która choruje znacznie częściej i potrzebuje więcej leków. Często są to jednak osoby, dla których dostęp do leków jest ograniczony, głównie z powodów finansowych. Uchwalona ustawa ma tę sytuację zmienić.

Do  wypisywania bezpłatnych leków będą uprawnieni lekarze POZ, jako najlepiej znający stan zdrowia swoich pacjentów i wiedzący, jakie leki muszą i mogą przyjmować w konkretnej chorobie. Dodatkowo takie rozwiązanie ma na celu zapobiec tzw. polipragmazji” czyli przyjmowania przez pacjentów wielu różnych leków.

Na tzw. liście „S” bezpłatnych leków, ogłaszanej przez ministra zdrowia – znajdą się przede wszystkim leki stosowane w chorobach przewlekłych takich jak: schorzenia kardiologiczne, reumatologiczne, urologiczne, czyli te które stanowią ciągły problem osób w starszym wieku. Pierwszy wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na zostać ogłoszony do 1 września br.