EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Powiększ obraz

Obecnie, coraz więcej osób wyjeżdża za granicę w celach służbowych lub turystycznych. Warto wiedzieć, że NFZ w swojej ofercie posiada tzw. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która potwierdza nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych i umożliwia skorzystanie z opieki zdrowotnej danego państwa na tych samych zasadach co jego obywatele.

EKUZ jest ważna na terenie takich krajów jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Prawo do otrzymania karty mają wszyscy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz członkowie ich rodzin. Należy jednak pamiętać, że każdy z członków rodziny, która odbywa podróż, powinien posiadać własną kartę a okres ważności karty jest różny w poszczególnych krajach.

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w Oddziale:

  • osobiściew Małopolskim Oddziale NFZ,  Kraków, ul. Batorego 24 bądź w Delegaturach Oddziału (Nowym Sączu ul. Jagiellońska 52; Nowym Targu ul. Jana Kazimierza 22; Tarnowie Al. Solidarności 5-9)
  • pocztą – Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-056 Kraków, z dopiskiem „Wniosek o wydanie EKUZ”
  • faksem: – 12 29 88 336
  • pocztą elektroniczną – nfz@nfz-krakow.pl, nowytarg@nfz-krakow.pl, tarnow@nfz-krakow.pl, nowysacz@nfz-krakow.pl  (w przypadku, gdy wniosek został przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej,  a brak jest podpisu na wniosku, wnioskodawca ma możliwość wyłącznie odbioru osobistego EKUZ)

Karty można odbierać tylko osobiście w Oddziale i każdej delegaturze w godzinach pracy.

UWAGA (!)  EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO:

  • nie stanowi formy ubezpieczenia podróży,
  • nie obejmuje też kosztów leczenia, gdy celem wyjazdu za granicę jest poddanie się tam leczeniu,
  • nie gwarantuje bezpłatnych usług medycznych, gdyż ze względu na różnicę w systemach opieki zdrowotnej w różnych krajach, bezpłatne usługi medyczne w kraju pochodzenia mogą okazać się odpłatne w innym kraju.