eWUŚ – ważny system dla pacjentów

Powiększ obraz

eWUŚ czyli Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Aktualizacja systemu następuje wg danych otrzymywanych z m.in. z ZUS i KRUS.

Aby potwierdzić swoje prawo do świadczeń wystarczy, że w rejestracji podamy swój numer PESEL i potwierdzimy swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do  ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacją szkolną.

Zdarza się niestety tak, że eWUŚ „wyświetli nas na czerwono” co oznacza, że NFZ nie potwierdził naszych uprawnień do świadczeń, mimo iż takowe posiadamy. Wtedy możemy „awaryjnie” dokonać tego potwierdzenia poprzez:

  • przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
  • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń,

i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.

Źródło i więcej informacji na stronie:  http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/e-wus/faq/