Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz o liczbie kandydatów którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą : Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.