Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej