INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH, HORMONALNYCH I MIKROBIOLOGICZNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA PACJENTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI NA PODSTAWIE SKIEROWAŃ

Informujemy, iż w związku z przeprowadzonym konkursem ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, hormonalnych i mikrobiologicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów SPG ZOZ w Bochni na podstawie skierowań została złożona jedna oferta.