Informacja o wynikach konkursu

Powiększ obraz

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni informuje, że w dniu 12 sierpnia 2016 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) – zgłosiło się 3 oferentów.