Jak długo ważne są recepty?

Powiększ obraz

Pacjent, który otrzymał receptę od lekarza, musi pamiętać, że nie jest ważna bezterminowo. Każda recepta ma ściśle określony czas, w którym można ją zrealizować. Dotyczy to zarówno recepty w formie „papierowej”, jak i tzw. e-recepty – w obu przypadkach przepisy dotyczące okresu ważności recepty pozostają takie same, a po jego upływie recepta staje się nieważna.

Więcej informacji- TUTAJ