Kalendarz szczepień na 2017

Powiększ obraz

W Polsce szczepienia ochronne są realizowane zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych. Ten tzw. kalendarz szczepień jest corocznie aktualizowany. Dzięki szczepieniom dzieci ich organizmy nabywają odporność i udaje się w ten sposób zapobiec wielu chorobom. Szczepieniami obowiązkowymi objęte są wszystkie niemowlęta. Do szczepień obowiązkowych – bezpłatnych – należą szczepienia przeciw:

  • gruźlicy,
  • błonicy,
  • tężcowi,
  • krztuścowi,
  • polio (poliomyelitis),
  • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
  • zakażeniom Hib,
  • odrze,
  • śwince,
  • różyczce.

Realizowane są także szczepienia zalecane (odpłatne), w celu rozszerzenia zakresu ochrony dziecka lub zmniejszenia liczby zastrzyków.

Do pobrania: KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 4 stycznia 2017 r.  w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017