Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej