Łatwiej o rehabilitację dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Powiększ obraz

Przypominamy, że od 1 lipca br. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach – mogą skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej – zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Zgodnie z tą zmianą dla niepełnosprawnych zlikwidowane zostają limity rehabilitacji, co w praktyce oznacza, że każda osoba z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym będzie mogła skorzystać z rehabilitacji w ramach NFZ (bezpłatnie), w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne dla jej zdrowia. Ponadto, taka osoba ma prawo być przyjmowana poza kolejnością do wszystkich lekarzy specjalistów, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.  Zniesione zostały też limity czasowe na wyroby medyczne.

Pragniemy przypomnieć Państwu iż, Pacjenci bocheńskiego SPGZOZ-u mogą aż w pięciu gminnych ośrodkach zdrowia tj. Bogucicach, Łapczycy, Siedlcu, Pogwizdowie i Proszówkach  skorzystać ze świadczeń rehabilitacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z tym HARMONOGRAMEM pracy naszych gabinetów fizjoterapeutycznych: https://spgzozbochnia.pl/harmonogram-pracy-osrodkow/