Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielęgniarkę środowiskową z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.