Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert.