Ogłoszenie: Praca

Powiększ obraz

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy pielęgniarki środowiskową oraz szkolną.

Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności. Więcej informacji w SPGZOZ w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia – tel. 14/ 611-56-30