Pierwsza pomoc – Postępowanie przy zadławieniu niemowlęcia

Powiększ obraz

W stosunku do niemowląt (dziecko do 1 roku życia), obowiązują inne zasady udzielania pierwszej pomocy przy zadławieniu. Jeśli do dróg oddechowych dostanie się ślina, kawałek pokarmu lub cokolwiek innego poza powietrzem, grozi to niedotlenieniem organizmu, a nawet zatrzymaniem akcji serca!

Jak odróżnić zakrztuszenie od zadławienia?

Zakrztuszenie – jeśli dziecko otwiera buzię, próbuje odkrztusić, pluje i kaszle, a jego twarz staje się czerwona – nie pomagaj mu! Pozwól dziecku samodzielnie odkrztusić pokarm. Nadmierna pomoc w przypadku zakrztuszenia może prowadzić do zadławienia.

Zadławienie – gdy niemowlę jest dość ciche, nie może wydać z siebie dźwięku, oddech staje się utrudniony, a jego twarz staje się blada to znaczy, że dziecko potrzebuje Twojej pomocy! Należy rozpocząć pierwszą pomoc przy zadławieniu. Niemowlę może kasłać i próbować odkrztusić, jeśli doszło do częściowego zakrztuszenia.

Jak postępować przy zadławieniu niemowlęcia (do 1 roku życia)?

Jeżeli widać w buzi jakiś przedmiot, należy spróbować go wyjąć. Jeśli nie można tego zrobić jednym delikatnym ruchem należy zaniechać tę czynność. Wyciągnąć można tylko takie ciała obce, które widać.

Jeśli dziecko kaszle efektywnie dodatkowe działanie nie jest potrzebne. Należy obserwować czy sobie poradzi samo.

  • Jeśli dziecko jest przytomne, ale nie kaszle lub kaszel nie przynosi rezultatu należy:
  1. wykonać 5 uderzeń w okolice międzyłopatkową, układając niemowlę głową w dół na przedramieniu,
  2. chwycić kciukiem i palcem za żuchwę (nie za szyję).
  • Gdy uderzenie jest nieskuteczne należy:
  1. odwrócić dziecko na plecy, głową skierowaną w dół na wolnym przedramieniu, obejmując dłonią jego potylicę,
  2. następnie wykonać 5 uciśnięć w dolnej połowie mostka, 1 cm poniżej linii międzysutkowej.
  3. do czasu usunięcia ciała obcego wykonywać 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową na przemian z 5 uciśnięciami klatki piersiowej.
  • Jeśli dziecko straciło przytomność, należy bezzwłocznie wezwać pogotowie 999 lub 112 oraz rozpocząć reanimacje!

Informacja pochodzi z: https://gis.gov.pl/zdrowie/postepowanie-przy-zadlawieniu-niemowlecia/