Podziękowanie

Powiększ obraz

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni składa Pracownikom serdeczne podziękowania za ogromne zaangażowanie i profesjonalne zabezpieczenie medyczne imprez Święta Gminy Bochnia oraz Bike&fitness Małopolska.