Prelekcja w Szkole Rodzenia

Najskuteczniejszą metodą ochrony przed większością chorób zakaźnych są szczepienia. Jednym z warunków skutecznej realizacji szczepień ochronnych staje się właściwa edukacja społeczeństwa, szczególnie młodych rodziców. Wielu z nich bowiem rezygnuje ze szczepień, szeroko rozpowszechniane są negatywne opinie podważające ich skuteczność i bezpieczeństwo. Wzrasta liczba dzieci, których opiekunowie uchylają się od obowiązkowych szczepień. Edukacja zdrowotna obecnych i przyszłych rodziców staje się zatem priorytetową sprawą w realizacji działań związanych ze szczepieniami.

W ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień pracownicy OZiPZ oraz Sekcji Epidemiologii spotkali się z przyszłymi mamami, uczęszczającymi na zajęcia do Szkoły Rodzenia działającej przy SPG ZOZ w Bochni. Celem spotkania było zaakcentowanie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień, zwrócenie uwagi na manipulowanie faktami, w celu dezinformacji na temat szczepień ochronnych oraz zachęcenie do korzystania z rzetelnych źródeł informacji. Poruszono także kwestie szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu oraz przeciwko wirusowi HPV. Sporo miejsca poświecono również rozmowie na temat skutków spożywania alkoholu ciąży. Przedstawiono problemy, z jakimi borykają się dzieci narażone na szkodliwe działanie alkoholu w okresie płodowym, podkreślając, że każda ilość alkoholu może zaszkodzić rozwojowi młodego organizmu”