Projekt Leki 75+

Powiększ obraz

Ponad 2 mln seniorów do tej pory skorzystało z bezpłatnych leków. Na ten cel w w 2017 roku wydatkowano 564 mln zł, zrealizowano 15 mln  recept z kodem uprawniającym „S”, a na liście na liście leków 75 plus znajduje się 1530 pozycji.Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

  • wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
  • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
  • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków
  • wskazanie objęte refundacją – leki refundowane są pacjentom, którzy mają określone schorzenia (część A1 obwieszczenia refundacyjnego)

Przepisywany lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (część D obwieszczenia refundacyjnego), a schorzenie pacjenta musi mieścić się w zakresie wskazań objętych refundacją (część A1 obwieszczenia refundacyjnego).  Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową lub 30%. W wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym od 1 lipca 2018 r. lista bezpłatnych leków dla seniorów zawiera 2008 pozycji (893 preparaty) obejmujących 152 substancje czynne.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Taką receptę może wystawić: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz wystawiający receptę dla siebie i dla rodziny.

Źródło i więcej informacji na: http://75plus.mz.gov.pl/