Recepty wystawione poza UE – wymogi i odpłatność

Powiększ obraz

Recepta wystawiona poza UE może być zrealizowana pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept. Zgodnie z tym przepisem recepta taka jest realizowana za pełną odpłatnością, jeżeli zawiera następujące dane: imię lub imiona i nazwisko pacjenta; adres pacjenta; nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową; postać; moc; ilość; datę wystawienia recepty oraz dane osoby wystawiającej receptę w formie nadruku lub pieczęci i podpis osoby wystawiającej receptę.

Źródło: https://www.farmacjapraktyczna.pl/2018/07/zapytaj-eksperta-48/