Stop GRYPA

Powiększ obraz

Grypa w odróżnieniu od infekcji przeziębieniowych znacznie częściej powoduje ciężkie powikłania. Najczęściej dotyczą one układu oddechowego i układu krążenia ale  w zasadzie każdy narząd i każdy układ w organizmie człowieka jest podatny na powikłania pogrypowe.

Grypa może przebiegać bardzo burzliwie,  a jej kliniczny obraz obejmuje: nagłe wystąpienie choroby, wysoką gorączkę trwającą do dwóch dni, dreszcze, bóle głowy, stawów, mięśni, znacznie osłabienie, objawy ze strony układu oddechowego: kichanie, zapalenie błony śluzowej nosa, ból gardła, suchy napadowy kaszlem, poczucie ogólnego rozbicia.

Podstawową i najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowania na grypę są szczepienia ochronne. Poza tym ważne są również: izolacja chorego (reżim domowy), higiena rąk i higiena kaszlu, wietrzenie pomieszczeń oraz ogólna dbałość o stan zdrowia.

Źródło: https://gis.gov.pl/