stopka

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych

Katarzyna Kupisz
Dyrektor
kom. +48 502 093 010
dyrektor@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych

Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapczycy Filia w Bogucicach
Bogucice 30, 32-711 Bogucice
tel. 14 612 09 03
kom. 735 015 401
ozbogucice@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

========================================

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych

Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapczycy Filia w Cikowicach
Cikowice 69, 32-700 Bochnia
tel. 14 612 01 19
kom. 735 015 402
ozcikowice@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

================================

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych

Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapczycy
Łapczyca 496, 32-744 Łapczyca
tel. 14 610 02 50
kom. 735 015 403
ozlapczyca@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

=================================

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych

Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapczycy Filia w Pogwizdowie
Pogwizdów 218, 32-700 Bochnia
tel. 14 6127477
ozpogwizdow@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

=======================================

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych

Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapczycy Filia w Proszówkach
Proszówki 127, 32-700 Bochnia
tel. 14 611 09 10
kom. 735 015 405
ozproszowki@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

========================================

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych

Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapczycy Filia w Siedlcu
Siedlec 47,  32-744 Łapczyca
tel. 14 6127087
kom. 735 015 407
ozsiedlec@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

–============================

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych

Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapczycy Filia w Stradomce
Stradomka 83, 32-742 Sobolów
tel. 14 610 18 00
kom. 735 015 409
ozstradomka@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

=================================

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych
Marzena Prus-Bugayska
Główny księgowy
kom. 725 015 408
m.prus-bugayska@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

============================

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych
Małgorzata Pląder
Specjalista
kom. 735 015 400
m.plader@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

================================

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych
Barbara Gajli
Specjalista ds. kadr i płac
kom. 698 541 065
b.gajli@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

================================

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych
Dominika Pachołek
Inspektor ds. administracyjno-biurowych
kom. 735 015 450
d.pacholek@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

=======================================

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych
Dominika Pachołek
Inspektor ds. administracyjno-biurowych
kom. 735 015 450
d.pacholek@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

============

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych
Katarzyna Cyz
Kierownik Gminnego ośrodka Zdrowia w Łapczycy Filia w Proszówkach
tel. 14 6110910
kom. 735 015 405
k.cyz@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

============

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych
Michał Rojewski
Kierownik Gminnego ośrodka Zdrowia w Łapczycy Filia w Siedlcu
tel. 14 612 70 87
kom. 735 015 407
m.rojewski@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

==================================

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych
Arkadiusz Krupiński
Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapczycy Filia w Stradomce
tel. 14 610 18 00
kom. 735 015 409
a.krupinski@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

=====================================

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych
Artur Boczek
Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapczycy Filia w Pogwizdowie
tel. 14 612 74 77
a.boczek@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

===========================================

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych
Katarzyna Fielek
Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapczycy
tel. 14 610 02 50
kom. 735 015 403
k.fielek@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

======================================

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych
Krystyna Marzec
Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapczycy Filia w Bogucicach
tel. 14 6120903
kom. 735 015 401
k.marzec@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

=========================

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych
Siergiej Burłaczenko
Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapczycy Filia w Cikowicach
tel. 14 612 01 19
kom. 735 015 402
s.burlaczenko@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

=====================

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych
Renata Jawień
Koordynator ds. pielęgniarstwa
kom. 735 015 451
r.jawien@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

===============================

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych
Teresa Komasa
Koordynator ds. fizjoterapii
kom. 501 019 428
t.komasa@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

=================================

Pozdrawiam  
SPGZOZ Bochnia akcesoria do systemów fotowoltaicznych
Jarosław Kurek
Koordynator ds. stomatologii
kom. 735 015 401
j.kurek@spgzozbochnia.pl
https://spgzozbochnia.pl/
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26
32-700 Bochnia, Poland
e-mail: biuro@spgzozbochnia.pl
centr. tel. 14 611 56 30
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 868-160-03-07
REGON: 850446373
KRS: 0000036605

Ta wiadomość i wszelkie załączniki są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości adresata. Jeśli otrzymał[a/e]ś tę wiadomość przez pomyłkę to używanie, przekazywanie dalej lub jakiekolwiek kopiowanie jest prawnie zabronione. Prosimy też o poinformowanie nadawcy.
Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych są dostępne w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej https://spgzozbochnia.pl/polityka-prywatnosci/

==============================