Świadczenia medyczne w trakcie Światowych Dni Młodzieży

Powiększ obraz

W czasie ŚDM – od 25 lipca 2016 roku do 2 sierpnia 2016 roku – w ramach publicznej opieki zdrowotnej świadczenia będą udzielane przez podmioty posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na zasadach ogólnie obowiązujących (w tym również przez ośrodki zdrowia działające w ramach SPGZOZ w Bochni)Szczegółowe dane powyższych podmiotów są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie pod adresem: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/

Dodatkowo, aby zapewnić dostęp do świadczeń zdrowotnych przybyłym pielgrzymom oraz by  zachować dotychczasową dostępność do świadczeń dla mieszkańców Małopolski wybrano realizatorów zabezpieczenia medycznego, gotowych na zwiększenie ilości udzielanych świadczeń.

Do pobrania – wykaz placówek