Świadczenia zdrowotne w 2017 roku

Powiększ obraz

Informacja na temat realizowanych od dnia 1 stycznia 2017 roku świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w w Bochni.