Szansa na rozwój

Powiększ obraz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zaprasza osoby w wieku aktywności zawodowej do zapoznania się z projektem pn. Szansa na rozwój. W ramach projektu PCPR oferuje bezpłatnie m.in.: organizację czasu wolnego, spotkania wspierające w małej grupie, usługi specjalistów, treningi rozwojowe, rehabilitację, zwrot kosztów przejazdów a także staże i szkolenia.