Ubezpieczenie wsteczne NFZ – możliwie jeszcze tylko przez kilka dni

Powiększ obraz

Do 12 kwietnia br. obowiązują przepisy, dzięki którym osoby, które w chwili momencie korzystania ze świadczeń finansowanych przez NFZ nie miały ubezpieczenia, a spełniały przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną – mogą dokonać ubezpieczenia wstecznego.

Dzięki tej możliwości NFZ od tych osób (np. żona/mąż osoby ubezpieczonej, uczące się dziecko osoby ubezpieczonej do 26. roku życia), nie będzie wymagał zwrotu kosztów leczenia.

Więcej informacji na stronie: http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/ostatni-tydzien-abolicji,110.html