Zapraszamy Pacjentów do składania deklaracji oraz korzystania z naszych usług w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej w tym opieki koordynowanej, Stomatologii oraz Fizjoterapii.

Jednocześnie informujemy, że Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni posiada Certyfikat Akredytacji od 2019 roku i co 3 lata dokonuje przeglądu w zakresie wszystkich standardów określonych przez Ministra Zdrowia.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dokonuje oceny jakości świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Akredytacja jest potwierdzeniem kompetencji podmiotu (jednostki certyfikującej wyroby, usługi, osoby, systemy), laboratorium (badawczego, wzorcującego, etc.), jednostki inspekcyjnej, do działań w określonym zakresie.

Akredytacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej według standardów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia potwierdza, że placówka medyczna spełnia wysokie standardy jakościowe i skupia się na bezpieczeństwie pacjenta oraz poprawie jakości usług medycznych.