Zaproszenie do składania ofert

Powiększ obraz

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z  zakresu Stomatologii. Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna z zakresie Stomatologii.

Do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia
  2. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu Stomatologii.
  3. Formularz ofertowy
  4. Projekt umowy