Zaproszenie do składnia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG oraz opisów dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Powiększ obraz

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni zaprasza do składnia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG oraz opisów dla pacjentów SPGZOZ w Bochni.

Do pobrania:

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
  3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 2 – formularz cenowy
  5. Załącznik nr 3 – oświadczenie oferenta
  6. Załącznik nr 4 – umowa o wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań USG oraz opisów dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej na podstawie skierowań.