Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Powiększ obraz

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni zaprasza do złożenia oferty cenowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych niesegregowanych wytworzonych w Filiach Gminnego Ośrodkach Zdrowia na terenie Gminy Bochnia na okres od 01.05.2016r. do 30.04.2017r. na usługi wywozu odpadów: Kod CPV 90511000-2- Usługi wywozu odpadów.

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie
  2. Formularz ofertowy
  3. Wzór umowy