Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Powiększ obraz

Od kilku lat 18 listopada każdego roku obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Działania te mają na celu zaangażowanie jak największej liczby instytucji, środowisk eksperckich i środków masowego przekazu do zwiększenia świadomości społeczeństwa w temacie narastającej oporności bakterii na antybiotyki.

Kampania ma przede wszystkim zwrócić uwagę na problem niebezpieczeństwa samodzielnego leczenia się antybiotykami, gdyż nieracjonalne stosowanie antybiotyków grozi utratą ich skuteczności.

Więcej informacji: http://www.antybiotyki.edu.pl/edwa/index.php