Informacja o unieważnieniu postępowania konkursowego nr SPGZOZ-K-271-3/16

Powiększ obraz

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, hormonalnych i mikrobiologicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Punkt poboru materiałów do badań  – teren  miasta Bochni

Do pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania konkursowego nr SPGZOZ-K-271-3/16