Informacja – rozstrzygnięcie konkursu

Powiększ obraz

Dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, hormonalnych i mikrobiologicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Punkt poboru materiałów do badań  – teren miasta Bochni

Do pobrania Protokół Komisji Konkursowej SPGZOZ