Informacja – rozstrzygnięcie konkursu

Powiększ obraz

Dotyczy konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, hormonalnych i mikrobiologicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Punkt poboru materiałów do badań  – Gminne Ośrodki Zdrowia w Łapczycy, Bogucicach, Cikowicach, Pogwizdowie, Proszówkach, Siedlcu, Stradomce.

Do pobraniaProtokół Komisji Konkursowej SPGZOZ