Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – 1 osoba