Rozstrzygniecie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielęgniarkę środowiskową z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – 1 osoba