Pierwsza pomoc – postępowanie przy ataku padaczki

Powiększ obraz

Padaczka (epilepsja) to pewien rodzaj zaburzeń neurologicznych będących wynikiem chwilowej niesprawności mózgu, która objawia się nagłymi i napadowymi wyładowaniami wewnątrz komórek nerwowych.

Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób układu nerwowego. W Polsce padaczka występuje u około 400 tys. ludzi. Padaczka może zaatakować każdego, niezależnie od wieku, jednak większość napadów padaczkowych pojawia się u dzieci do 1 roku życia natomiast u ludzi starszych wzrost zachorowania występuję po 65 roku życia. Charakterystycznym objawem epilepsji są ataki silnych wstrząsów związane z utratą świadomości.

Pierwsza pomoc w przypadku ataku padaczki, polega głównie na zadbaniu o bezpieczeństwo chorego.

Źródło: https://gis.gov.pl