Pneumokoki w kalendarzu szczepień od 2017 r.

Powiększ obraz

Od stycznia 2017 roku ma nastąpić zmiana kalendarza szczepień. Do obowiązkowych i bezpłatnych szczepień ma dołączyć szczepienie przeciwko pneumokokom.Pneumokoki należą do najczęstszych przyczyn poza szpitalnych, bakteryjnych zakażeń układu oddechowego, zwłaszcza: zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok oraz przewlekłego zapalenia oskrzeli, jak również zapalenia płuc u dzieci. Są także często odpowiedzialne za zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. To zakażenia wywołane przez pneumokoki są główną przyczyną zgonów dzieci poniżej 5. roku życia.

W ramach programu szczepień niemowląt, szczepionka przeciwko pneumokokom będzie podawana w schemacie 2 dawki podstawowe i 1 przypominająca (2+1). Pierwsza dawka może być podana w wieku 2 miesięcy, druga dawka – dwa miesiące później i dawka uzupełniająca (trzecia) po upływie co najmniej 6 miesięcy od ostatniej dawki szczepienia pierwotnego.

Obecnie darmowe szczepienie przeciwko pneumokokom przysługuje tylko dzieciom od 2. miesiąca życia do 5 lat, które ze względów zdrowotnych są w sposób szczególny narażone na zakażenie. Do grup szczególnego ryzyka należą dzieci które: są po przeszczepie szpiku lub przed/po przeszczepie narządów wewnętrznych, są zakażone wirusem HIV, mają wszczepiony implant ślimakowy, są po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego przebiegającymi z wyciekiem płynu rdzeniowo-mózgowego, cierpią na dysfunkcje śledziony lub nabyty lub wrodzony, anatomiczny lub czynnościowy brak śledziony albo są po jej usunięciu lub po leczeniu immunosupresyjnym, chorują na przewlekłe choroby serca, cierpią na schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowość idiopatyczną, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną, mają pierwotne zaburzenia odporności, chorują na przewlekłe choroby płuc, w tym astmę oraz choroby metaboliczne, w tym cukrzycę, cierpią na przewlekłą niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy. Szczepienie jest także darmowe dla dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesiąca życia, które urodziły się przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500 g.