Podczas wizyty u lekarza z dzieckiem nie zapomnij o jego książeczce zdrowia

Powiększ obraz

Szpitale od 1 stycznia 2016r. zostały zobowiązane do wydawania książeczek zdrowia dziecka. Książeczki te stanowią element dokumentacji medycznej i są obowiązkowe podczas każdej wizyty z dzieckiem w ośrodku zdrowia.

W książęce zdrowia dokonywane są odpowiednie wpisy przez lekarza, położną lub pielęgniarkę z każdego badania profilaktycznego dziecka. Do książeczki dołączana jest też książeczka szczepień, w której odnotowywane będzie poszczególne szczepienie małego pacjenta.

Wśród informacji zapisywanych w tym dokumencie będą te które, są istotne dla przyszłości dziecka  tj. np. informacje o konsultacjach specjalistycznych, alergiach, przebytych chorobach zakaźnych czy pobytach szpitalnych.

Wzór książeczki zdrowia określony został w załączniku 6 – Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).