WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA ROZPOWSZECHNIANIA NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI!!!