Zabiegi rehabilitacyjne już od 4 maja 2020

Szczegółowe zasady korzystania z usług rehabilitacyjnych:

Przed wykonaniem usługi poradnia rehabilitacyjna powinna zrobić wywiad telefoniczny w celu ustalenie występowania u danej osoby objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę.
Nie zaleca się uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami np. osoby nieletnie, niepełnosprawne
Grafik pracy pracowników oraz grafik przyjęć pacjentów należy układać tak, aby nie doprowadzić do gromadzenia się pacjentów w poczekalni oraz w miarę możliwości unikać mieszania się pracowników w przypadku pracy zmianowej / rekomenduje się utrzymanie co najmniej 2 m odległości między pacjentami.
Należy ograniczać poruszanie się pacjentów po przychodni / gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów.
Pacjent przy wejściu do gabinetu dezynfekuje lub myje ręce oraz zakłada rękawiczki ochronne. Jeśli istnieje możliwość rozgraniczenia miejsc wyjścia i wejścia – również przy wyjściu należy umożliwić dezynfekcję rąk.
W przypadku usług świadczonych w domu pacjenta, fizjoterapeuta przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę, przyłbice, rękawiczki (zależnie od potrzeb).
Pacjent i jego opiekun używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Procedury obowiązujące w trakcie wykonywania usługi rehabilitacyjnej:

W stosunku do pacjentów:

Obowiązkowe noszenie maseczek przez pacjentów.
Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów.

Związane z warunkami pracy:

W celu zapewnienia bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi w gabinecie, na jedną osobę przypada przynajmniej 15 m2 (nie wliczając osoby świadczącej usługę). Odległości mogą być mniejsze, jeśli gabinet wykorzysta odgrodzenia (np. przepierzenia lub ścianki).
W stosunku do pracowników gabinetu obowiązkowe jest noszenie maseczek medycznych bądź przyłbic przez fizjoterapeutów, oraz rekomendowane noszenie rękawiczek jednorazowych.

Procedury wykonywane po wizycie:

Po wykonaniu usługi następuje dezynfekcja stanowiska, czyli wszystkich przedmiotów z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualne elementy urządzeń zabiegowych.
Od zakończenia dezynfekcji musi minąć rekomendowany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego czas, zanim następny pacjent zostanie obsłużony na tym samym stanowisku. Rekomenduje się wywietrzenia pomieszczenia przed przyjęciem następnego pacjenta.