Zaproszenie do składania ofert

Powiększ obraz

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26 zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z  zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia
  2. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)
  3. Formularz ofertowy
  4. Projekt umowy